Certificat de Calitate & Garantie

Condițiile de garanție sunt in conformitate cu Directiva 1999/44/CE.

Produsele Furnizorului sunt garantate pentru o perioada de 36 luni de la data livrării.

La solicitarea garanției este necesara prezentarea/expedierea produsului defect, împreună cu accesoriile aferente la sediul Furnizorului, in ambalaj original, precum si o copie a facturii fiscale care atesta cumpărarea lor. In cazul nerespectării acestor prevederi, produsele pot fi returnate solicitantului fără a i se soluționa garanția.

Cheltuielile de transport aferente trimiterii produsului defect vor fi suportate integral de către Furnizor (pentru produsele ce se încadrează in garanția producătorului). Trimiterea produselor defecte se face DUPA ANUNTAREA PREALABILA A UNUI REPREZENTANT AL Furnizorului, specificând EXACT care este DEFECTUL CONSTATAT. Defectele VIZIBILE se reclama in momentul efectuării recepției. Prin DEFECT VIZIBIL se înțelege orice defect care poate fi depistat prin simpla examinare a produsului.

Pentru păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor, trebuie sa respectați recomandările de întreținere conform simbolurilor de pe eticheta produsului. Orice încălcare a acestora duce la anularea garanției.

Garanția mai sus menționată nu se aplica in cazul defectelor imputabile Clientului, cum ar fi:

  1. Defecte provocate de Client ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din fisa tehnica a produselor, sau utilizarea acestora in alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate/ vândute.
  2. Manipulare si exploatare neglijenta (șocuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impurități si/sau umiditate excesiva, montarea greșită sau instalare in alte poziții decât cele menționate in fisa tehnica, obiecte străine sau lichide intrate in echipament, intemperii, catastrofe), sau au intrat in contact cu substanțe a căror folosire nu este necesara in procesul de înlocuire/montare.
  3. Alimentarea la alte tensiuni sau frecvente decât cele prevăzute de producător.
  4. Defecte din cauza cablurilor de legătura, împământării sau din cauza conectării/deconectării echipamentelor (produselor) in timpul funcționarii.
  5. Intervenții asupra echipamentelor indiferent de natura lor fără acceptul scris al Furnizorului.
  6. Defecte din cauza transportului aflat in sarcina Clientului, manevrarea sau depozitarea in condiții improprii de către Client.
  7. Furnizorul este de asemenea exonerat de obligația acordării de garanție in cazul in care se constata ca beneficiarul reparației efectuate de Client a utilizat/ manevrat aparatul in mod necorespunzător.